Podurile racloare sunt echipamente destinate colectarii sedimentelor si manevrarii eficiente a namolului in instalatiile pentru epurarea apei.

Filtrele presa sunt instalatii de deshidratare (reducere a umiditatii) a namolului provenit din procesele de epurare ale apelor uzate menajere si industriale. Aceste unitati pot fi operate in regim:

  • manual (FPM),
  • semiautomat (FPSA) sau
  • automat (FPA).