editorcnv Niciun comentariu

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” -cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

 

ANUNŢ DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
“Extinderea sistemului ERP la S.C. C&V WATER CONTROL S.R.L.”

Ilfov, decembrie 2015

S.C. C&V WATER CONTROL S.A., cu sediul în Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, a finalizat în luna decembrie 2015, proiectul „Extinderea sistemului ERP la SC C&V WATER CONTROL S.R.L”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 15/9/33/23.12.2013.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară III- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenție 3-Sustinerea E-Economiei, Operațiunea 1- Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri.
Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene

Organismul Intermediar: Ministerul pentru Societatea Informaţională

Valoarea totală a proiectului este de 591.166,03 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 291.706,35 lei.

Proiectul a fost implementat în localitatea Magurele, Str. Lacului, nr.32, judeţul Ilfov, pe o durată de 24 luni.
Obiectivul proiectului realizat a fost creşterea gradului de valorificare al infrastructurii IT deţinute în prezent de catre S.C. C&V WATER CONTROL S.A. într-un interval de maxim 36 de luni.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *