sysadmin Niciun comentariu

Responsabilitatea față de mediu și societate - PRIORITATE pentru dezvoltarea unei afaceri pe principii durabile mai ales în industria alimentară

În contextul dezvoltării industriei alimentare, au fost constatate o serie de probleme legate de epurarea și evacuarea apelor uzate rezultate din diverse ramuri ale industriei alimentare (prelucrare carne, conserve fructe și legume, abatoare, fabrici de prelucrare a laptelui, etc.). În ultimii ani volumul apelor uzate din industria alimentară s-a menținut la același nivel, dar nivelul consumului de oxigen(CCO-Cr) a crescut, ceea ce indică creșterea semnificativă a gradului de poluare.

SURSA: Institutul Național de Statistică

Pentru tratarea apei rezultate în urma proceselor industriale este necesară o gama diversificată de echipamente integrate în stații de epurare (de diferite capacități) personalizate și adaptate specificului de activitate.

Fluxul general de epurare pentru apele reziduale din industria alimentară este prezentat mai jos și cuprinde toate etapele necesare epurării: Pretratare mecanică, Tratare fizico-chimică, Epurare biologică, Separare efluent și dezinfecție pentru linia apei și Prelucrare namol.

Separarea mecanică recomandată de C&V Water Control se realizează prin intermediul unor instalații de sitare: site statice sau site rotative. Cu ajutorul acestor instalații se realizează un prim pas în „curățarea” apelor de materialul grosier, nebiodegradabil care poate influența mai departe procesul de epurare biologic. În funcție de fiecare caz în parte se alege tipul de sită corespunzător. Avantajul sitelor rotative constă în faptul că sunt automatizate cu autocurățare. Pentru stații de capacități mai mari pot fi utilizate compactele de degrosisare, unități cu triplă funcționalitate: sitare fină, deznisipare, reținerea și evacuarea grăsimilor.

Dupa această sitare, apa ajunge în bazinul de omogenizare-egalizare, ceea ce permite menținerea unui debit și unei încărcări constante pe toata durata zilei, protejând astfel zona de tratare biologică zonă extrem de sensibilă la astfel de variații. Bazinul este dotat cu sistem de aerare cu bule fine alimentat de la o suflantă de aer. Prin aerare intermitentă se asigură omogenizarea apei uzate și mentinerea unei cantități suficiente de oxigen dizolvat în apă pentru prevenirea unor procese biologice anaerobe ce pot degaja mirosuri neplăcute sau fermentare. Din bazinul de omogenizare, apa este pompată, cu debit constant către următoarea etapă de epurare.

Prezența în apă a diverselor substanțe solide în suspensie constituie o parte importantă a contaminării. Se dorește astfel în continuare separarea efluentului de materia solidă dizolvată, particulele de dimensiuni mari fiind reținute în treapta anterioară. Pentru a se realiza separarea suspensiilor din apă este necesară aglomerarea coloizilor și formarea flocoanelor care fie se ridică la suprafața apei și sunt eliminate prin raclare, fie se decantează la partea inferioară a instalației și sunt eliminate prin purjare.

Etapa descrisă anterior este o etapă absolut necesară în cazul apelor uzate industriale/tehnologice și se realizează în unități de flotație cu aer dizolvat echipate corespunzător pentru asigurarea tratamentului fizico-chimic.

Tratamentul biologic are ca scop reducerea încărcărilor până la valorile permise, reglementate de normativele în vigoare. Efluentul curățat de majoritatea solidelor în suspensie ajunge în cea mai importantă etapă de „curățare”: zona de epurare biologică realizată in bazine cu namol activat asigurându-se zonele necesare pentru etapa de nitrificare și, respectiv denitrificare. Tehnologia propusă de C&V Water Control presupune transferul namolului activat, stabilizat aerob în această etapă către un modul de ultrafiltrare (MBR). Utilizarea membranelor ultrafiltrante în cadrul stațiilor de epurare a apelor uzate reprezintă o alternativă excelentă la procesele convenționale cu namol activat, modulele MBR avand dublă funcționalitate: decantor secundar și dezinfecție. Casetele cu membrane ultrafiltrante sunt usor de integrat în schema fluxului tehnologic al unei stații de epurare putând fi montate direct în bazinul biologic sau se poate constitui separat un bazin special destinat filtrării. Comparativ cu soluția clasică de separare gravitațională a nămolului care poate fi ineficientă (fiind posibilă apariția fenomenului de flotare care ar putea fi regăsit în efluent) separarea fizică prin membrane ultrafiltrante este completă, efluentul evacuat fiind lipsit de materii în suspensie. Filtrarea se realizează fie gravitațional datorită diferenței de presiune între nivelurile apei dintre cele 2 bazine sau cu ajutorul unei pompe de vacuum. Efluentul epurat este evacuat într-un bazin de permeat și de aici, o mică parte din apa tratată se folosește pentru spălarea membranelor ultrafiltrante (spălare inversă), iar restul este evacuat către emisar.

Nămolurile decantate sunt parțial recirculate în bazinul biologic, iar o parte sunt purjate automat către unitățile de prelucrare a acestuia. În urma diferitelor procese de epurare ale efluentului rezultă o cantitate de nămol ce necesită un proces ulterior de deshidratare printr-un sistem de deshidratare: filtrul presă dimensionat pentru fiecare tip de aplicație (tip, cantitate și umiditate nămol în exces ce trebuie prelucrat). Înainte de a putea fi deshidratat în instalația de deshidratare, este obligatoriu ca nămolul sa fie condiționat. În acest sens, se va avea în vedere condiționarea cu var și/sau polimer pe baza testelor efectuate după producerea nămolului. Condiționarea se realizează în bazine special prevăzute în acest scop, echipate cu sistem de amestecare. Ulterior acestei etape, cu ajutorul unei pompe pneumatice nămolul condiționat va fi vehiculat către instalații de prelucrare, reducându-i-se umiditatea cu performanțe net superioare instalațiilor de deshidratare de tip filtru cu saci.

Stațiile de preepurare/epurare a apelor uzate pot fi foarte variate în funcție de tehnologia folosită și pot avea implicit costuri și performanțe diferite. Pentru a respecta condițiile de evacuare impuse, companiile din industria alimentară care iși doresc dezvoltarea unei afaceri pe principii durabile trebuie să aleagă tehnologiile și echipamentele adecvate astfel încat efluentul stației de epurare să aibă caracteristici cantitative și calitative corespunzătoare. În acest caz specialiștii C&V Water Control vă pot fi alături oferindu-vă servicii complete pentru epurarea apei, de la proiectare până la execuție și mentenanță pentru stațiile de epurare tip intelliBlO, brand propriu al companiei. Pentru detalii suplimentare va invităm sa consultați pagina web: www.cv-water.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *